Biasiswa ini ditawarkan untuk untuk anda yang melanjutkan pengajian di peringkat degree dan master. Pemohon yang berjaya ditawarkan biasiswa ini akan dijamin pekerjaan bersama Seng Heng.  

+ Kriteria

Pemohon mesti memenuhi semua keperluan di bawah
·       -  Warganegara Malaysia berumur tidak melebihi 25 tahun
·       -  Pemohon mesti mempunyai rekod akademik yang cemerlang
·        - Pemohon mesti menunjukkan pencapaian dalam aktiviti kokurikulum 
·        - Pendapatan isi rumah tidak boleh melebihi RM50,000
·        - Pemohon tidak boleh menerima sebarang biasiswa atau anugerah lain dari organisasi lain

Disiplin

 • ·         Accounting
 • ·         Big Data
 • ·         Finance
 • ·         Business Management (Economics, Human Resources, Marketing, International 
 • ·         Business, Retail Marketing, E-Commerce, Logistics)
 • ·         Engineering (Information Technology)
 • ·         Computer Science (Data Scientist)
 • ·         Creative Visual - Mass Media and Communication

Maklumat Am

·         - Program SEA akan memberi manfaat kepada pemohon yang berjaya berjumlah RM20,000
·         - Pemohon yang berjaya akan diambil bekerja oleh Senheng selama tiga (3) tahun selepas menamatkan pengajian
·        -  Pemohon yang berjaya akan menjalani latihan praktikal di Senheng semasa cuti semester pengajian 
·         Hanya terpakai kepada universiti terpilih yang ditentukan oleh Senheng
o    HELP University
o    INTI University
o    SEGI University
o    TAR University College (TARUC)
o    UCSI University
o    Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
o    Universiti Malaya (UM)
o    Universiti Putra Malaysia (UPM)
o    Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
o    Xiamen University
o    Lain-lain universiti yang diluluskan oleh Senheng

Untuk memohon biasiwa ini, sila isi borang permohonan rasmi permohonan dan lampirkan dokumen berikut :
 • SPM dan Diploma / Pra-U (untuk pemohon Ijazah) dan Ijazah (untuk pemohon Masters)
 • Salinan kad pengenalan belakang & hadapan 
 • Sebarang surat cadangan, sijil pencapaian, atau sebarang dokumen sokongan berkaitan boleh disertakan sekiranya memberi kelebihan kepada permohonan 
 • Bukti pendapatan kedua ibu bapa
 • Permohonan dengan borang atau dokumen yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan. 
  CLOSE DATE : 31 MAY 2019 |   APPLY NOW!!!